Copyright & Disclaimer & Privacy Policy

Bij het gebruik van onze site Registry Cleaners Nederland, moet u de volgende belangrijke zaken in achtnemen: in de eerste plaats onze disclaimer, dan onze copyright bescherming en ten slotte onze privacy policy.

1. Disclaimer van Registry Cleaners Nederland:

Hoewel de informatie op deze website met de grootse zorg is samengesteld, kan  registrycleaners.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele hierin voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico ook het downloaden van de betreffende producten. We willen u er wel van verzekeren dat we ervoor gezorgd hebben dat alleen de beste registry cleaners worden besproken  op de pagina: kwaliteitsnormen van een top registry cleaner.

2. Copyright Registry Cleaners Nederland:

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij RegistryCleaners.nl . Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever/auteur van deze site.

3. Privacy Policy van Registry Cleaners Nederland:

Registry Cleaners Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons zou verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Registry Cleaners Nederland verzamelt geen persoonlijke informatie van  u wanneer u deze website bezoekt, behalve als u er voor opteert dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Als u er voor zou kiezen om ons persoonlijke informatie te geven in de hoedanigheid van een email of door het eventueel invullen van een formulier met uw persoonlijke info en dit vervolgens verstuurd via deze site, dan gebruiken wij deze informatie om uitsluitend alleen op uw bericht te antwoorden en om u te voorzien van het materiaal of de gegevens waar u om verzocht had. Het volgende doen wij nooit: wij delen, geven, verkopen of dragen geen persoonlijke gegevens over aan derde partijen mits de rechtbank dat van ons zou eisen.
Hoewel Registry Cleaners Nederland zijn uiterste best doet voor controle op de correctheid van alle informatie en content, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van incorrecte content. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Registry Cleaners Nederland kan dan ook geen garanties geven m.b.t. tot de correctheid en volledigheid van de content op deze site en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze content uit.

Cookies zijn kleine stukjes codes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om uw computer IP-adres te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om info te vergaren over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  U kunt het gebruik van deze cookies weigeren als u dat zou willen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te activeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van  bijna alle andere websites op het internet kunt benutten.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google.  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  om de site computeropschonen.com te helpen analyseren hoe onze bezoekers deze site eigenlijk gebruiken. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zodat we met behulp van Google’s service deze site kunnen verbeteren voor onze bezoekers.

Naast de gebruikelijke technische cookies, maakt deze website ‘registrycleaners.nl’ gebruik van de volgende derde-partij tracking cookies: RevenueWire, CleverBridge en Avangate. Deze tracking cookies worden gebruikt met als doelstelling het kunnen registreren en onthouden van de proefversies van de verschillende software die hier worden gedownload. Deze tracking cookie wordt alleen gezet wanneer iemand om download drukt en de proefversie van de software installeert. De gegevens die deze tracking cookie opneemt zijn alleen van algemene aard (type PC, browser, land, stad) en stelt de software ontwikkelaar in staat om te weten van welke website de proefversies worden verstrekt. Persoonlijke gegevens worden nooit zonder uw toestemming opgenomen en verstrekt.

Deze Privacy policy is onderhevig aan wijzigingen. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u een e-mail sturen via support.  Onze servicedesk helpt u verder als u meer informatie nodig heeft. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Veel plezier met het gebruik van onze site Registry Cleaners Nederland.

Copyright RCA Nederland © 2010-2012 – Alle rechten voorbehouden.