Registry back-up ofwel herstelpunt Advies

Hoe kunt u handmatig een back-up of herstelpunt maken van het Windows register in Windows XP?

Iedere keer wanneer u van plan bent is het belangrijk om een herstelpunt of back-up te maken van het Windows register. Een wijziging in het register kan onvoorziene gevolgen hebben aangezien uiteindelijk elke configuratie van het Windows register volledig uniek is. Er zijn geen identieke registers en als zodanig is het mogelijk dat een kleine wijziging aangebracht in het ene register totaal geen problemen oplevert, terwijl in een andere register configuratie de uitwerking verkeerd kan uitvallen en een systeem crash kan ontstaan. Daarom, neem geen risico’s en maak een herstelpunt.

Hier bespreken we kort de stappen die u kunt zetten om eenvoudig een back-up ofwel herstelpunt  te maken van het Windows register. Ook zullen we bespreken hoe u dit herstelpunt van het register weer kunt terugzetten om wijzigingen in het Windows register ongedaan te maken.

STAPPENPLAN VOOR HET MAKEN VAN EEN WINDOWS REGISTER HERSTELPUNT:

1.       Ga naar START en klik daar vervolgens op UITVOEREN. Hier moet u de volgende zin intypen: %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe

2.       Vervolgens klikt u op OK.

3.       Ga naar de pagina SYSTEEMHERSTEL. Zoek de optie ‘een herstelpunt maken’.

4.       Klik vervolgens op VOLGENDE.

5.       Nu kunt u een naam aangegeven voor het herstelpunt dat u gaat aanmaken op de pagina ‘een herstelpunt maken’.

6.       Wanneer u de naam heeft aangegeven, kunt u vervolgens op MAKEN klikken.

7.       Ten slotte, u kunt op SLUITEN klikken wanneer het herstelpunt is gemaakt.

Trouwens, wanneer u systeemherstel heeft uitgeschakeld op uw computer, zal er een bericht verschijnen die u zal vragen of u systeemherstel nu wilt inschakelen. We raden u aan dit te doen en op JA te klikken. Wat u vervolgens moet doen is naar het dialoogvenster SYSTEEMEIGENSCHAPPEN gaan en in het selectievakje SYSTEEMHERSTEL UITSCHAKELEN uitvinken. Daarna kunt u op OK klikken en deze stap nog maals een keer doen. Dan bent u klaar.

STAPPENPLAN VOOR HET TERUGZETTEN VAN EEN WINDOWS REGISTER HERSTELPUNT:

1.       Ga naar START en klik daar vervolgens op UITVOEREN. Hier moet u de volgende zin intypen: %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe

2.       Vervolgens klikt u op OK.

3.       Ga naar de pagina SYSTEEMHERSTEL en klik op EEN EERDERE STATUS VAN DE COMPUTER HERSTELLEN. Ga naar VOLGENDE.

4.       Nu moet u gaan naar de pagina EEN HERSTELPUNT SELECTEREN en daar op het betreffende herstelpunt klikken. Ga naar SELECTEER HET HERSTELPUNT IN DE LIJST op het icoontje met de naam ‘Guided Help (back-up van systeemregister)’. Vervolgens klikt u op VOLGENDE.

5.       Als het goed is verschijnt er een bericht met een overzicht van de register aanpassingen die in de configuratie worden toegepast. U kunt dan op OK klikken.

6.       Vervolgens moet u de op de pagina klikken met de naam KEUZE VAN HET HERSTELPUNT BEVESTIGEN en daar op VOLGENDE drukken.

7.       De computer zal opnieuw opstarten en de vorige configuratie van Windows XP zal worden hersteld.

8.       Wanneer de pagina SYSTEEMHERSTEL BEVESTIGEN verschijnt, kunt u op OK klikken.

Hiermee heeft u handmatig de back-up van het Windows register netjes teruggezet. Natuurlijk, tegenwoordig hoeft u dit niet meer handmatig te doen. Er zijn register back-up tools beschikbaar en een goede registry cleaner zal een herstelpunt van een Windows register automatisch aanmaken. Alszodanig een goede registry cleaner kan u veel tijd besparen in het maken van een herstelpunt van uw Windows register.

[footer]